۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ابهام در تمایل و تصمیم دولت به همکاری شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن

سخنگوی سازمان و غذا و دارو می‌گوید شرکت‌های خصوصی تنها از منابعی که دولت نمی‌تواند واکسن بخرد، می‌توانند واکسن وارد کنند.

سخنگوی سازمان و غذا و دارو می‌گوید شرکت‌های خصوصی تنها از منابعی که دولت نمی‌تواند واکسن بخرد، می‌توانند واکسن وارد کنند.