۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با تولید و توزیع شربت حشیش در داروخانه‌ها

یک عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آثار احتمالی روان‌گردانی و وابستگی به شربت حشیش توزیع‌شده در داروخانه ها بر روی جوانان و نوجوانان، خواستار توقف تولید و توزیع آن شد.

یک عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آثار احتمالی روان‌گردانی و وابستگی به شربت حشیش توزیع‌شده در داروخانه ها بر روی جوانان و نوجوانان، خواستار توقف تولید و توزیع آن شد.