۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کارگران بازداشت‌شده در تجمعات روز کارگر آزاد شدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یک‌شنبه،‌ ۱۲ اردیبهشت از آزادی تمامی کارگرانی خبر داد که روز گذشته در تجمعات به مناسبت روز کارگر بازداشت شده بودند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یک‌شنبه،‌ ۱۲ اردیبهشت از آزادی تمامی کارگرانی خبر داد که روز گذشته در تجمعات به مناسبت روز کارگر بازداشت شده بودند.