۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

فعالان مدنی در برابر زندان کرج تجمع کردند

گروهی از معلمان و فعالان کارگری و حقوق بشری با تجمع در مقابل زندان کرج به وضعیت معلمان و کارگران زندانی اعتراض کرده و خواهان آزادی اسماعیل عبدی، شاپور احسانی راد و دیگر معلمان و کارگران زندانی شدند. این تجمع پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی مانع برگزاری چندین تجمع آنها شدند. بر اساس تصاویر و فیلم‌های انتشاریافته در روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های اعتراضی کارگران در بیش از ۲۰ شهر ایران برگزار و برخی از آن‌ها از جمله در تهران با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد. تجمع‌های روز جهانی کارگر در شرایطی در ایران برگزار شد که دستگاه‌های امنیتی پیشتر فعالان کارگری و صنفی را از شرکت در این تجمعات منع کرده بودند.

گروهی از معلمان و فعالان کارگری و حقوق بشری با تجمع در مقابل زندان کرج به وضعیت معلمان و کارگران زندانی اعتراض کرده و خواهان آزادی اسماعیل عبدی، شاپور احسانی راد و دیگر معلمان و کارگران زندانی شدند. این تجمع پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی مانع برگزاری چندین تجمع آنها شدند. بر اساس تصاویر و فیلم‌های انتشاریافته در روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های اعتراضی کارگران در بیش از ۲۰ شهر ایران برگزار و برخی از آن‌ها از جمله در تهران با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد. تجمع‌های روز جهانی کارگر در شرایطی در ایران برگزار شد که دستگاه‌های امنیتی پیشتر فعالان کارگری و صنفی را از شرکت در این تجمعات منع کرده بودند.