۲ تیر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تداوم روند نزولی تجارت ایران و آمریکا در دوران بایدن

گزارش جدید مرکز آمار آمریکا نشان می‌دهد تجارت دوجانبه ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیز روند نزولی خود را ادامه داده است.

گزارش جدید مرکز آمار آمریکا نشان می‌دهد تجارت دوجانبه ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیز روند نزولی خود را ادامه داده است.