۲ تیر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران: به ورشکستگی آبی رسیده‌ایم

رییس کمیته ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران می‌گوید سالانه حدود ۹۶ میلیارد متر مکعب در ایران آب مصرف می‌شود در حالی که کل منابع آب تجدیدپذیر کشور ۹۰ میلیارد متر مکعب است.

رییس کمیته ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران می‌گوید سالانه حدود ۹۶ میلیارد متر مکعب در ایران آب مصرف می‌شود در حالی که کل منابع آب تجدیدپذیر کشور ۹۰ میلیارد متر مکعب است.