۲ تیر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

افزایش ۶۳ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده برق در زمستان

گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده برق در زمستان پارسال نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ نزدیک ۶۳ درصد رشد داشته است. این شاخص در پاییز ۴۵.۵ درصد بود. برای کل سال ۹۹، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده برق ۴۶.۶ درصد بوده است. ایران بزرگترین کشور ارائه کننده یارانه پنهان برای مصارف انرژی است. بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۲ میلیارد دلار یارانه پنهان برای بخش برق داشته است؛ به عبارتی اگر دولت به جای فروش داخلی، برق تولیدی نیروگاه‌ها را صادر می‌کرد، حدود ۵۲ میلیارد دلار درآمد بیشتری کسب می‌کرد. یارانه پنهان دولت ایران برای برق، بیش از چهار برابر چین است. طی سال‌های گذشته ارزش ریال به شدت سقوط کرده و باعث شده یارانه پنهان انرژی در ایران اوج بگیرد؛ یعنی اختلاف قیمت انرژی در ایران و خارج از کشور به شدت افزایش یابد. دولت ایران اخیرا برنامه‌ای برای رایگان کردن برق برای خانوارهایی که مصرف کم دارند، آغاز کرد. همچنین قیمت برق برای خانوارهای با مصرف برق متوسط ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۱۴ درصد افزایش یافت. همچنین دولت اعلام کرده قیمت برق برای صنایع از ۸۰ تو..

گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده برق در زمستان پارسال نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ نزدیک ۶۳ درصد رشد داشته است. این شاخص در پاییز ۴۵.۵ درصد بود. برای کل سال ۹۹، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده برق ۴۶.۶ درصد بوده است. ایران بزرگترین کشور ارائه کننده یارانه پنهان برای مصارف انرژی است. بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۲ میلیارد دلار یارانه پنهان برای بخش برق داشته است؛ به عبارتی اگر دولت به جای فروش داخلی، برق تولیدی نیروگاه‌ها را صادر می‌کرد، حدود ۵۲ میلیارد دلار درآمد بیشتری کسب می‌کرد. یارانه پنهان دولت ایران برای برق، بیش از چهار برابر چین است. طی سال‌های گذشته ارزش ریال به شدت سقوط کرده و باعث شده یارانه پنهان انرژی در ایران اوج بگیرد؛ یعنی اختلاف قیمت انرژی در ایران و خارج از کشور به شدت افزایش یابد. دولت ایران اخیرا برنامه‌ای برای رایگان کردن برق برای خانوارهایی که مصرف کم دارند، آغاز کرد. همچنین قیمت برق برای خانوارهای با مصرف برق متوسط ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۱۴ درصد افزایش یافت. همچنین دولت اعلام کرده قیمت برق برای صنایع از ۸۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش می‌یابد. با استفاده از گزارش‌های مرکز آمار، تسنیم و آژانس بین‌المللی انرژی؛ د.خ/س.ن