۱ تیر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مرگ و میر آبان ۹۸؛ معمای چند هزار نفری که اضافه‌اند

یادداشتی از ماهان غفاری: سازمان ثبت احوال ایران به تازگی داده‌های ماهانه مرگ و میر پاییز سال ۹۸ را منتشر کرده است؛ داده‌هایی که ما را به به حل یک معمای دردناک نزدیک‌تر می‌کند.

یادداشتی از ماهان غفاری: سازمان ثبت احوال ایران به تازگی داده‌های ماهانه مرگ و میر پاییز سال ۹۸ را منتشر کرده است؛ داده‌هایی که ما را به به حل یک معمای دردناک نزدیک‌تر می‌کند.