۱ تیر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بازگشت اولین گروه اتباع ایرانی از هند چند ماه پس از اوج‌گیری کرونا در این کشور

پس از گذشت سه هفته از درخواست وزارت خارجه برای بازگرداندن اتباع ایرانی از هند و پاکستان به دلیل بحران کرونا در این دو کشور، ستاد کرونا از ورود اولین گروه از هند خبر داد.

پس از گذشت سه هفته از درخواست وزارت خارجه برای بازگرداندن اتباع ایرانی از هند و پاکستان به دلیل بحران کرونا در این دو کشور، ستاد کرونا از ورود اولین گروه از هند خبر داد.