۱ تیر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اسحاق هرتسوگ به عنوان رئیس جمهور جدید اسرائیل برگزیده شد