۲ تیر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

درخواست شهبانو فرح پهلوی برای اختصاص بخشی از واکسن‌های اهدایی آمریکا به مردم ایران

فرح پهلوی، ملکه وقت ایران در نامه‌ای از رئیس سازمان بهداشت جهانی خواسته است تا بخشی از واکسن کرونایی که آمریکا قرار است به کشورهای نیازمند اهدا کند، به ایران اختصاص یابد.

فرح پهلوی، ملکه وقت ایران در نامه‌ای از رئیس سازمان بهداشت جهانی خواسته است تا بخشی از واکسن کرونایی که آمریکا قرار است به کشورهای نیازمند اهدا کند، به ایران اختصاص یابد.