۲ تیر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کرونا در ایران؛ بحران تامین دُز دوم واکسن در برخی شهرها

هم‌زمان با هشدارها از وقوع خیز پنجم کرونا در کشور، گزارش‌‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دُز دوم منتشر شده است.

هم‌زمان با هشدارها از وقوع خیز پنجم کرونا در کشور، گزارش‌‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دُز دوم منتشر شده است.