۲ تیر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سودای چینی (۴): گزینه‌های ایران و آمریکا در برابر چین

یادداشتی از جلیل روشندل: در بخش‌های قبلی به مواردی از رقابت و منازعه بین چین و سایر کشورها اشاره شد. در این بخش به گزینه‌های بالقوه و بالفعل آمریکا و ایران در قبال چین می‌پردازیم.

یادداشتی از جلیل روشندل: در بخش‌های قبلی به مواردی از رقابت و منازعه بین چین و سایر کشورها اشاره شد. در این بخش به گزینه‌های بالقوه و بالفعل آمریکا و ایران در قبال چین می‌پردازیم.